RÓŻNICOWANIE KOMÓREK

Możliwość komentowania RÓŻNICOWANIE KOMÓREK została wyłączona 41
RÓŻNICOWANIE KOMÓREK
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

RÓŻNICOWANIE KOMÓREK

Komórki różnicują się, gdyż ujawniają się różne kom­binacje genów obecnych w ich jądrach komórkowych. Mogło­by to się dokonać w dowolnym miejscu i czasie, ale komórka musi otrzymać określone sygnały, a sygnały takie mogą po­wstać jedynie w niektórych miejscach w rozwijającym się embrionie. Właśnie dzięki różnicowaniu komórki wątroby róż­nią się od komórek naskórka, a komórki naskórka są inne niż komórki nerwowe itd. Różnicowanie odbywa się dzięki specy­ficznym procesom produkcji białek – geny determinujące pro­dukcję jednych białek są aktywne, a geny zawiadujące produk­cją innych białek – nieaktywne. Każda komórka składa się z wielu białek, z których tylko niektóre są wspólne różnym typom komórek.Możemy teraz kontynuować opis rozwoju embrionalnego. Przyjrzyjmy się embrionowi kurczaka . Postępujący podział komórkowy w końcu doprowadza do powstania płas­kiej tarczki komórek zwanej blastodermą, która zawiera ponad 100000 komórek. W tym momencie komórki po obu stronach linii środkowej w tylnej części blastodermy odrywają się i mig­rują poprzez część środkową, zwaną smugą pierwotną.

Podobne wpisy o szkole oraz edukacji:

admin

View all contributions by admin

Similar articles